Brandveiligheid

Uit Technotheek
Ga naar: navigatie, zoeken
Brandveiligheid
Brandveiligheid.jpg
Eigenschappen
Categorie: Producteigenschappen en -functies
Originele auteur: Jeffrey van Leussen en Bart Terpstra
Jaar: 2009
Wikipedia link: Fire protection engineering

Inhoud

Inleiding

Brandveiligheid is een belangrijk aspect voor ontwerpers, hiervoor zijn normen opgesteld waarin eisen staan waar producten aan moeten voldoen en ook testmethodes te testen of de producten aan deze eisen voldoen. Al sinds 1916 bestaat er in Nederland een instituut dat normen opstelt in opdracht van de overheid. Sinds 2003 worden er ook Europese normen ingevoerd, vooral de belangrijkste normen zijn nu Europees vastgelegd.

Beschrijving

Brandveiligheid is een definitie om aan te geven hoe groot het risico is met betrekking tot het uitbreken van een mogelijke brand. Hierbij wordt gekeken naar de fysische eigenschappen van materialen, hoe snel een brand onstaat, hoe snel het vuur zich verspreidt, rookontwikkeling en meer factoren die ge vaarlijk kunnen zijn voor de veiligheid.

Toepassingen

Deze normen worden toegepast op alles wat mogelijk kan ontbranden, van vloerbedekking tot kerstbomen tot hele bouwconstructies. Voor elk product bestaan er een aantal standaard testen plus eventuele specifiekere testen. Industrieel ontwerpers hebben veel baat bij deze normen om er zeker van te zijn dat hun product aan de eisen van brandveiligheid voldoet, dit voorkomt genante en kostbare situaties als producten van de markt moeten worden gehaald.

Voordelen

Classificatie

Duidelijke classificatie van de mate van brandveiligheid voor een product is een groot voordeel om een objectieve visie te krijgen. Brandveiligheid is namelijk een relatief begrip, wat door elke producent anders kan worden geïnterpreteerd. Door deze normen ontstaan er gelijkwaardige eisen op het gebied van branveiligheid voor alle (Europese) producenten. Mede dankzij deze classificatie zullen er geen brand­onveilige producten op de Europese markt verschijnen, dit voor de veiligheid voor zowel consumenten als omstanders. Nog een voordeel kan kostenbesparing zijn voor mensen die wel een goed brandveilig product willen ontwerpen. De duidelijke richtlijnen zorgen er namelijk voor dat je een product niet overontwerpt (te brandveilig maakt) en kosten kan besparen op het gebruik van minder (dure) materialen.

Nadelen

Brandveiligheid testen zijn erg kostbaar en moeten meerdere keren uitgevoerd worden om zeker te zijn van de uitslag, dit kan veel tijd in beslag nemen (3 a 4 weken). Door deze wachttijd moet de fabrikant wachten om zijn product op de markt te brengen wat weer kosten met zich meebrengt.

Milieuaspecten

Bij het testen van de brandveiligheid wordt er gekeken welke stoffen er bij de verbranding van een product of materiaal vrijkomen. Zo kan er gekeken worden of er bij brand gevaar is voor het milieu door het vrijkomen van giftige stoffen of rook.

Leveranciers en kenniscentra

In Nederland is slechts Efectis te vinden als kenniscentrum voor het testen van brandveiligheid. Efectis bevindt zich in Rijswijk (ZH), sinds 1 juli 2006 zijn alle activiteiten van het Centrum voor Brandveiligheid van TNO hierin ondergebracht. In de rest van Europa zijn ook een tiental andere testinstituten te vinden, met enkele werkt Efectis samen, andere zijn concurrenten.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen